Wie is de intendant?

Guy Vloebergh (°1960) is als ruimtelijk planner meer dan 36 jaar actief bij ontwerpbureau OMGEVING cv.

Als projectleider is hij werkzaam op alle beleidsniveaus (grensoverschrijdend, gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk).

Onder meer in het aansturen van complexe ruimtelijke planningsprocessen weet Guy als geen ander het juiste instrumentarium in te zetten, de procesarchitectuur te ontwerpen, stakeholders te betrekken, innovatieve visies te ontwikkelen, … met  als doel ook een sterk draagvlak op te bouwen richting besluitvorming. Projecten waarin hij het voorbije decennium actief was zijn onder meer  het grensoverschrijdend strategisch project ALBERTKNOOP (Maastricht-Lanaken), het nieuwe gewestelijke ontwikkelingsplan voor de Haven van Antwerpen (OHA) en het complex project Extra Containercapaciteit Antwerpen (ECA), het strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone en voor het daarmee verbonden openruimteproject Moervaartvallei, het gebiedsgericht en geïntegreerd strategisch project Fruitspoor (provincie Limburg). Guy is ook voorzitter van de stuurgroep van het strategisch openruimte project ORIOM (Open Ruimte in en om Mechelen).

Het lokale beleidsniveau kent Guy eveneens door en door als ontwerper van menig ruimtelijk structuurplan, nu ruimtelijk beleidsplan, vele ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, mobiliteitsstudies, verkavelingsprojecten, enz. Hij maakt als extern expert deel uit van de kwaliteitskamer ‘Studio Ruimte’ van de gemeente Bornem en is voorzitter van de GECORO van de stad Antwerpen.
In de zomer van 2020 was Guy al even betrokken bij het Ventilus-project, als onafhankelijke moderator voor de dubbelcheck van de technologiekeuze. Hij begeleidde de dialoog tussen een internationaal expertenpanel en de verschillende stakeholders.

Guy heeft zijn praktijkervaring als ruimtelijk planner steeds gecombineerd met een deeltijds academisch engagement. Als hoofddocent en gastprofessor is hij verbonden aan de Masteropleiding Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van de faculteit Ontwerpwetenschappen van de UAntwerpen. Hij doceert er de opleidingsonderdelen planningssystemen, juridische aspecten en uitvoeringsinstrumenten, evaluatie en beoordelingspraktijk, begeleidt masterproeven en is lid van de onderwijscommissie en van de Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling.

In de vakwereld van de ruimtelijke planning is Guy Vloebergh bekend als stichtend voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), als vice-president/treasurer van de International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) en als redactielid van de tijdschriften RUIMTE en STORM.