Welkom op de website van de intendant.

Op 7 mei 2021 kreeg Guy Vloebergh van de Vlaamse Regering het mandaat om als intendant in alle onafhankelijkheid en onpartijdig in overleg te treden met alle actoren die betrokken zijn bij het Ventilus-project. Dit project brengt de elektriciteit die door toekomstige windparken op de Noordzee op een duurzame wijze wordt opgewekt tot bij de verbruikers via toekomstgerichte hoogspanningsverbindingen over land.

Door de omvang van het project en de technische aard van de procedure zijn er vele nog onbeantwoorde vragen en bestaat er grote weerstand in de regio. Het planningsproces voor deze hoogspanningsverbinding boekte hierdoor in 2020 geen vooruitgang.

De intendant krijgt de opdracht de bezorgdheden te capteren, zoekt heldere antwoorden op de vele concrete vragen en zet zich in om het project terug op de rails te krijgen. Alleen door open, transparant en met wederzijds begrip met elkaar om te gaan, kunnen in het project stappen vooruit worden gezet.

Binnen zijn mandaat streeft de intendant te komen tot een gedragen voorkeursvariant waarin zo veel mogelijk partijen zich kunnen vinden. Bij de start van zijn opdracht in mei kreeg hij hiervoor zes maanden de tijd. Dit mandaat werd op 26 november 2021 door de Vlaamse Regering met maximum drie maanden verlengd.

Alle informatie over het Ventilusproject leest u op: