Welkom op de website van de intendant.

Met de beslissingen die de Vlaamse Regering nam in de loop van de maand november 2022, zowel inzake de technologiekeuze als wat betreft gezondheid, is de opdracht van de intendant beëindigd.

Op 7 mei 2021 kreeg Guy Vloebergh van de Vlaamse Regering het mandaat om als intendant in alle onafhankelijkheid en onpartijdig in overleg te treden met alle actoren die betrokken zijn bij het Ventilus-project. Dit project brengt de elektriciteit die door toekomstige windparken op de Noordzee op een duurzame wijze wordt opgewekt tot bij de verbruikers via toekomstgerichte hoogspanningsverbindingen over land.

Binnen de Vlaamse overheid verloopt het Ventilus-project volgens de procedure ‘geïntegreerde planningsprocessen’. Door de omvang van het project en de technische aard van de procedure zijn er vele nog onbeantwoorde vragen en bestaat er grote weerstand in de regio. Het planningsproces voor deze hoogspanningsverbinding boekte hierdoor in 2020 geen vooruitgang.

De intendant kreeg de opdracht de bezorgdheden te capteren, zocht heldere antwoorden op de vele concrete vragen en zette zich in om het project terug op de rails te krijgen. De intentie was om open, transparant en met wederzijds begrip met elkaar om te gaan zodat in het project stappen vooruit gezet konden worden.

Bij de start van zijn opdracht in mei kreeg hij hiervoor zes maanden de tijd. Dit mandaat werd op 26 november 2021 door de Vlaamse Regering met maximum drie maanden verlengd. Begin maart 2022 leverde de intendant zijn eindrapport op aan de Vlaamse Regering.

Het eindrapport kan u hier bekijken:

Alle informatie over het Ventilusproject leest u op: